ماموریت سیتوسا کمک به ساختن و رشد کسب و کارهای گردشگری سلامت است و در این زمینه به بیمارستان ها، کلینیک ها و پزشکان از یک سو و آژانس های گردشگری، شرکت های تسهیلگر و واسطه ها در سوی دیگر کمک میکنیم تا فرایندهای جذب و پذیرش بیمار خارجی را مستقر کنند و درآمد ارزی بیشتری از مشتریان بین المللی بدست بیاورند. در راستای این هدف خدمات سیتوسا شامل گستره ای از سرویس های مورد نیاز فعالین این صنعت است از خدمات مشاوره تخصصی تا پکیج کامل خدمات صفر تا صد پیاده سازی تا جذب اولین بیمار خارجی. در ادامه در مورد جزئیات هر یک از این خدمات توضیحاتی ارائه شده است.

خدمات سیتوسا

مشاوره تخصصی

یکی از کاربردی ترین خدمات سیتوسا ارائه ی جلسات مشاوره تخصصی برای تعیین استراتژی و راهنمایی در زمینه ی طراحی فرآیند ها و سایر موضوعات مورد نیاز کسب و کارهای فعال در زمینه گردشگری سلامت است. هر جلسه ۹۰ دقیقه است ولی شما هزینه ی خلاصه ۵ سال تجربه و نتیجه آزمون و خطا ها را پرداخت می کنید.

زمینه های مشاوره:

زمینه های مشاوره:

پکیج بازاریابی و جذب بیمار

مهم ترین نیاز هر مرکز درمانی یا شرکت برای فعالیت در گردشگری سلامت، بازاریابی و جذب بیمار است و سیتوسا با توجه به تجربیات عملیاتی خود یک پکیج ویژه برای این بخش در نظر گرفته است:

فرم درخواست پکیج بازاریابی

پکیج راه اندازی و استقرار IPD

 بیمارستان ها و دی کلینیک ها برای جذب بیمار خارجی به اخذ مجوز نیاز دارند. شاید بسیاری از مراکز جراحی محدود و بیمارستان ها بودن اخذ مجوز، برای جذب بیمار خارجی اقدام کنند که این مسیر اشتباهی است!

گرفتن مجوز بدون آموزش و درک اهمیت مدیریت درست واحد بیماران بین الملل نه تنها فایده ای ندارد بلکه باعث هدر رفتن منابع مالی و سازمانی می شود.

از گرفتن مجوز تا آموزش کلیه پرسنل مرتبط با بیماران خارجی، بازدید و مشاوره تکمیل بخش های نرم افزاری، هتلینگ و حقوقی بیمارستان در کنار شما هستیم.

فرم درخواست پکیج راه اندازی و استقرار

پکیج کامل خدمات صفر تا صد

اگر به دنبال راه اندازی یک کسب و کار موفق در زمینه گردشگری سلامت هستید و نمیخواهید همه چیز را خودتان آزمون و خطا کنید، این پکیج برای شماست!

در این پکیج گام به گام و بر اساس منابع و مزیت های شما، مسیر ساخت یک کسب و کار از صفر تا صد و یا از A to Z توسط تیم سیتوسا در کنار شما طی می شود. تعهد ما در این پکیج وقتی پایان می یابد که شما اولین بیمار خارجی تان را جذب کرده باشید و تا آن زمان کنار شما هستیم.

فرم درخواست پکیج کامل خدمات